czwartek, 25 grudnia 2014

Weź udział w 2 edycji Konkursu Jubileuszowego Muzycznej Podróży na artykuł o tematyce muzycznejNa liczniku Muzycznej Podróży stuknęła magiczna liczba 200 tysięcy odwiedzin! 100 tysięcy odwiedzin temu ogłosiłem z tej okazji wielki konkurs jubileuszowy na artykuł o tematyce muzycznej, którego wyniki dziś pozwolę sobie przypomnieć. W związku z dużym zainteresowaniem poprzedniej edycji konkursu, postanowiłem ogłosić z okazji zbliżających się 200-tysięcznych odwiedzin, podobną zabawę na identycznych zasadach, jak ubiegłoroczna.

A oto wyniki pierwszej edycji:
Tomek Janiszewski
Miejsce 1
Tomek Janiszewski - "Sława, wolność, pieniądze - rozterki debiutanta"  tutaj

Mateusz Biegaj
Miejsce 2
Mateusz Biegaj - "Clive Nolan - Alchemy. Recenzja musicalu wystawionego 22.02.1013 na deskach Teatru Wyspiańskiego w Katowicach"  tutaj

Miejsce 3
Anna Redzisz - "Rzecz o nadrabianiu straconego czasu i matrycy muzycznej"  tutaj

Anna Redzisz
Miejsce 4
Mateusz Biegaj - "Robert Johnson. Mistyk bluesa"  tutaj

Miejsce 5 
Mateusz Biegaj - "Kate Bush "Mother Stands for Comfort"  tutajOgłaszam 2 edycję konkursu na artykuł 
o tematyce muzycznej
Najciekawsze prace zostaną opublikowane na Muzycznej Podróży, a trójka 
Autorów najwyżej ocenionych prac otrzyma nagrody w postaci płyt i książek o tematyce muzycznej.
Tekst musi być wyłącznie autorski i nigdzie dotychczas niepublikowany, a stwierdzenie plagiatu automatycznie eliminuje pracę z konkursu.


Regulamin konkursu
1. Forma artykułu:
a) Recenzja płyty (longplay lub EP)
b) Recenzja koncertu + fotografie z tego wydarzenia
c) Autoryzowany wywiad z człowiekiem mającym ścisły związek z muzyką (artysta, promotor, wydawca, organizator koncertów itp) + fotografie
d) Artykuł wyrażający poglądy autora na wszystko, co dotyczy muzyki i współczesnego show biznesu + fotografie ilustrujące
e) Artykuł o charakterze krytycznym, wspomnieniowym lub biograficznym, którego temat dotyczy świata muzyki + fotografie ilustrujące
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać nieograniczoną ilość prac.
3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane rodzinnie i redakcyjnie z autorem bloga, co oczywiście nie wyklucza pojawienia się ich tekstów na łamach Muzycznej Podroży niezależnie od konkursu.
4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres slaorw@wp.pl Powtarzające się wątpliwości będą rozwiewane na bieżąco pod niniejszym regulaminem.
5. Ilustrujące artykuł fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem autora mogą być wykonane własnoręcznie, bądź przez inne osoby, które wyraziły zgodę na ich publikację. 
6. Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nadesłanych tekstów i ilustracji na niniejszym blogu.
7. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.
8. Podobnie jak odbyło się to w przypadku poprzedniej edycji, laureatów nie wybiorę ja, tylko specjalnie powołane do tego celu szacowne Jury, którego skład zostanie podany do wiadomości.

Termin nadsyłania podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz opatrzonych fotografią autora prac upływa z dniem 31 grudnia 2014 i może zostać przesunięty z uzasadnionych powodów. Prace proszę nadsyłać na adres:
slaorw@wp.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz