piątek, 11 marca 2022

Regulamin Listy Przebojów Polish ChartRegulamin Listy Przebojów Polish Chart

1. Lista Przebojów Polish Chart jest kontynuacją Listy Przebojów Polisz Czart, która powstała w roku 2012 na terenie Wielkiej Brytanii, a od października 2017 jest Listą Polskich Przebojów Radia WNET i nazywana w dalszej części "Listą".

2. Osobą decyzyjną względem zastosowania poniższych punktów regulaminu jest założyciel i główny prowadzący Listy - Sławomir Orwat.

3. Lista w swoim założeniu przeznaczona jest przede wszystkim dla tych wykonawców, którzy nie osiągnęli jeszcze znaczących sukcesów lub są na początku swojej dogi artystycznej.

4. Lista zawiera wydane po roku 2010 utwory wykonawców polskich przebywających zarówno w Polsce jak i za granicą, artystów zagranicznych zamieszkałych w Polsce oraz zespołów lub duetów, których przynajmniej jeden z muzyków jest Polakiem lub posiada polskie korzenie. Piosenki mogą posiadać tekst w dowolnym języku.

5. Piosenki biorące udział w Liście nie mogą zawierać słów wulgarnych i obraźliwych, nieść przesłania godzącego w uczucia światopoglądowe oraz obrażać z tytułu wyznania, pochodzenia, orientacji i koloru skóry.

6. W celu zapewnienia wartości artystycznych nie będą przyjmowane do propozycji utwory spod szyldu muzycznej tandety.

7. Głosowanie na Listę odbywa się od poniedziałku do piątku poprzez zaznaczenie na przeznaczonym do tego specjalnym formularzu Google 5 utworów, a jej emisja radiowa odbywa się w każdą sobotę w godz. 20:00-23:00 (pozycje 50-21) oraz w niedzielę w godz. 14:00-17:00 (pozycje 20-1). Termin emisji jak i głosowania w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie.

8. Znalezienie się utworu w TOP30 każdego notowania stanowi gwarancję uczestnictwa w kolejnym głosowaniu niezależnie od tego, czy utwór ten w obrębie tej 30-ki awansował, czy zaliczył spadek.

9. Formularz do głosowania może zawierać od 70 do 100 utworów, na które składają się: wszystkie utwory z TOP30, nieposiadające bilansu ujemnego utwory z pozycji 31-50 nazywane "Poczekalnią" oraz minimum 20 nowości totalnych, czyli takich, które albo nigdy jeszcze nie pojawiły się w propozycjach, albo nigdy nie weszły do TOP30.

10. Wszystkie utwory z "Poczekalni" z bilansem ujemnym są każdorazowo zastępowane tą samą ilością niespadających utworów z pozycji 50-70, które nazywamy "dzikimi kartami" I tak np. jeśli na pozycjach 31-50 7 utworów posiada bilans minusowy, to także 7 "dzikich kart" pojawia się na ich miejsce. Wszystkie utwory awansujące lub zachowujące pozycje sprzed tygodnia w obrębie Poczekalni biorą udział w kolejnym głosowaniu na identycznych zasadach jak  utwory z TOP30. Tak więc każdy formularz składa się z 3 grup utworów: 30 laureatek ostatniego notowania + 20 utworów z poczekalni (w tym określona w punkcie 9 ilość dzikich kart) + minimum 20 nowości totalnych, co razem daje minimum 70 utworów. 

11. W formularzu może (ale nie musi) ponownie pojawić się każdy utwór, który kiedykolwiek wcześniej już kandydował do Listy, ale nigdy nie zajął żadnej pozycji od 1 do 30 (czyli maksymalną pozycją, jaką osiągnął to pozycja 31). O takim fakcie decyduje osoba decyzyjna (pkt. 2 Regulaminu), a pomiędzy spadkiem takiej piosenki z poczekalni, a ponownym jej pojawieniem się w formularzu musi upłynąć minimum 1 notowanie. Wcześniejsze (choćby tylko jedno) pojawienie się utworu w TOP30 definitywnie wyklucza go z możliwości ponownego kandydowania do Listy.

12. Każdy utwór ma prawo zwyciężyć maximum 5 razy w ciągu każdego roku kalendarzowego. Każdy wykonawca w momencie osiągnięcia po raz 5 numeru 1 może zostać poproszony o nadesłanie kolejnego utworu na jego miejsce lub otrzymać status "mainstreamu" i przejść do zaszczytnej historii Listy. Wybór opcji będzie uzależniony od ilości zdobytych przez takiego wykonawcę głosów na tle pozostałych uczestników Listy.

13. Po ostatnim notowaniu Listy w każdym roku kalendarzowym następuje tzw. "twardy reset" polegający na tym, że wszyscy wykonawcy rocznego podsumowania, którzy zajęli pozycje od 1 do 30 są albo proszeni o nadesłanie nowych utworów, albo otrzymują status "mainstreamu" .

14. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń wspomagania procesu głosowania przez użycie specjalnego oprogramowania lub korzystania z ofert firm oferujących tego typu usługi, utwór, którego to dotyczy zostanie usunięty z Listy w trybie natychmiastowym i bez możliwości odwołania.
 
15. Każdy wykonawca zgłaszając swój utwór na Listę, automatycznie wyraża zgodę na zasady objęte powyższym regulaminem. Regulamin ten został uzgodniony i zaakceptowany przez management Radia WNET i wchodzi w życie w dniu 11.03.2022

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz