poniedziałek, 27 lutego 2023

Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 215


1 22 21 2 Kardamon - Ile to już lat

2 1 -1 5 szepta - niewidzialna

3 2 -1 7 Kasia Marona - W zapętleniu

4 3 -1 5 Angels' Rebellion - I Don't Care

5 4 -1 7 Blacklight - Into My World

6 7 1 7 Wojtek Cugowski - Dziś rano

7 11 4 9 Anna Wyszkoni - Z cegieł i łez

8 8 - 7 Chaos - Dance Macabre

9 10 1 7 Buty Sapera - Peron

10 5 -5 11 JADS - Wojna o Raj-Dylematy

11 16 5 6 Smoketown feat. Julia Romanyuk - Lustro

12 6 -6 7 Happy Prince - Anyday

13 14 1 11 Kapela Bożków - Venus z bosą nogą

14 12 -2 7 Meteroids - Trzy uczucia Główne III

15 13 -2 14 Prorock - Tik Tak

16 19 3 2 Coldfire - Zachowaj mnie

17 30 13 2 TSA Michalski Niekrasz Kapłon - Tylko

18 15 -3 2 Grupa Ż - Życia król

19 18 -1 9 ORGANEK - La Canzone del Ciuccio

20 24 4 4 Nie Wiem - Nowy wiatr

21 26 5 2 RAKU - Nasz Robin Hood

22 N - 1 RIV - Ecolove

23 27 4 6 Kabaret OT.TO - Pocałunki pod jemiołą

24 23 -1 7 Purple Daze - Mary Long

25 20 -5 5 Agnieszka śpiewa - Lewituję

26 9 -17 16 MDRUMMER - Układy

27 N - 1 Püdelsi - Ćmiła Baba Mak

28 33 5 2 KSU - Akordy

29 28 -1 2 Lombard - Taniec pingwina na szkle (wersja swing 2016)

30 25 -5 5 Jarosław Panfil - Zapach bzu

31 N - 1 Püdelsi feat. Renata Przemyk - Tango Spiżowy Ratler

32 36 4 2 Przemysław Śledź - Tempe Zamarzanie

33 N - 1 Papa D - Captain of her heart

34 34 - 2 Farben Lehre - Na zdrowie

35 21 -14 3 Natalia Lesz - Historia

36 N - 1 Gabor - Chcemy być sobą

37 N - 1 Jaśmin - Słoneczniki

38 N - 1 Retrospekcja - Uwierz w siebie (Radio Edit)

39 N - 1 Queen Margot - Poczatek

40 N - 1 Zhanna - Self love

41 46 5 5 Polish Metal Alliance - Master of Puppets

42 29 -13 3 AniKa Dąbrowska - Toast (za miłość)

43 N - 1 Anna Mierzwa - Bo we mnie jest seks

44 35 -9 4 Justyna Bałucka & Piotr Malinowicz - When The Stars Go Blue

45 N - 2 Alcoholica feat Margo Moyra - I Am

46 47 1 2 Flapjack - Nombre Odio

47 N - 1 FOVO - Morfina

48 49 1 2 Kminek - Miłowałam

49 N - 1 Sylwia Milińska - Wszystko dzięki Tobie

50 N - 2 Agnieszka Chrzanowska - To jeszcze nie koniec

środa, 22 lutego 2023

Regulamin konkursu I LAUR ORWATA

1. Organizatorem konkursu: I LAUR ORWATA zwanego dalej Przeglądem jest Sławomir Orwat - red. muzyczny Radia WNET. Przegląd odbędzie się 17 czerwca 2023 roku w
siedzibie Fundacji Pieśniarzy przy ul. Szewskiej 68a we Wrocławiu (brama pomiędzy sklepem "Żabka", a antykwariatem i duże drzwi w kształcie gitary po prawej stronie)

2. Przedmiotem Przeglądu będzie prezentacja najciekawszych wykonawców z nurtu piosenki autorskiej/pół-autorskiej (czyli własna muzyka do istniejącego tekstu lub własny tekst do istniejącej muzyki) i wyłonienie zwycięzcy spośród wybranych najlepszych wykonawców Przeglądu. Celem wydarzenia jest popularyzacja wykonawców piosenki artystycznej, wszystkich gatunków, autorskiej/pół-autorskiej a także konsolidacja artystów i ich twórczych poszukiwań.

3. Przegląd ma charakter otwarty. Z uwagi na niedużą scenę oraz kameralny klimat klubu, w Przeglądzie może wziąć udział wyłącznie solista lub solistka, ewentualnie duet lub max. tercet - wyłącznie składy akustycznie. Nie przewiduje się możliwości dublowania składów zespołów.

4. Zgłoszenie: uczestnik konkursu zgłasza na przegląd dwa lub trzy utwory. Piosenki zgłaszane na Przegląd mogą mieć charakter autorski lub pół-autorski. Preferowane są utwory w języku ojczystym wykonawcy, ale będą brane również pod uwagę piosenki w języku dowolnym. Utwory w formie nagrań w formacie mp3 lub wav należy przynieść osobiście do siedziby Fundacji Pieśniarzy lub przesyłać do Organizatora na adres mailowy: slaorw@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe artysty, krótką notkę o sobie, tytuły i teksty utworów. Piosenki biorące udział w Przeglądzie nie mogą zawierać słów wulgarnych i obraźliwych, nieść przesłania godzącego w uczucia światopoglądowe oraz obrażać z tytułu wyznania, pochodzenia, orientacji i koloru skóry. Stwierdzenie plagiatu podczas selekcji Przeglądu wyklucza udział takiego wykonawcy, natomiast stwierdzenie plagiatu po ogłoszeniu werdyktu odebranie zajętego przez niego miejsca.

5. Termin zgłaszania wykonawców na Przegląd upływa 30 maja 2023 roku. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych odbędzie się najpóźniej do dnia 5 czerwca. 2023. Jeśli nagrania nadesłane do Przeglądu będą posiadały radiową jakość emisyjną niewykluczone, że pojawią się w programie promującym Przegląd na antenie ogólnopolskiego Radia Wnet z siedzibą w Warszawie, a także w propozycjach do Listy Polskich Przebojów Radia WNET Polish Chart. Dla najwyżej ocenionych uczestników Przeglądu przewidziane są także wywiady fali Radia WNET. Werdykt wyda specjalnie na to wydarzenie powołane przez Organizatora Jury składające się z muzyków, dziennikarzy, filologów i znawców literatury oraz autorytetów w dziedzinie kultury muzycznej.

6. Organizator nie odsyła materiałów otrzymanych w ramach zgłoszenia na Przegląd. Uczestnikiem wydarzenia może być mieszkaniec dowolnego kraju świata.

7. Zarejestrowane utwory wykonywane w trakcie Przeglądu będą prezentowane na stronach internetowych Fundacji, Youtube, portalach społecznościowych, na antenie radiowej lub stronach Partnerów i Patronów Przeglądu. Zgłoszenie się na Przegląd jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację na wskazanych wyżej stronach i antenie radiowej piosenek w całości lub we fragmentach lub w ramach skrótu, a także wykorzystanie piosenek przez Organizatora oraz Partnerów i Patronów Przeglądu w materiałach promujących Przegląd. Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z faktem, iż Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Przeglądu zezwalają Organizatorowi na dysponowanie ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem), wypowiedziami, danymi biograficznymi i dyskografią, zaprezentowanymi w związku z przeprowadzeniem Przeglądu.

8. Jury dokona selekcji zgłoszeń na Przegląd pod względem ich wartości merytorycznej i artystycznej następnie wyłoni wykonawców charakteryzujących się w jego opinii najwyższymi standardami wpisującymi się w cel Przeglądu.

9. Uczestnik Przeglądu przybywa na występ na koszt własny oraz zobowiązuje się do bycia na przesłuchaniach pozostałych wykonawców.

10. Ogłoszenie końcowych wyników Przeglądu nastąpi tego samego dnia.

11. Organizator gwarantuje zorganizowanie w roku następnym koncertu Laureatowi Przeglądu. Organizator zastrzega prawo dla siebie oraz Jury Przeglądu do przyznania dodatkowych poza wskazaną w niniejszym Regulaminie, nagród i wyróżnień.

12. Uczestnicy Przeglądu i Organizator nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób trzecich z tytułu niewywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy wykonanie przez nich zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności z powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii, strajków, zamieszek powszechnych lub innych okoliczności, którym Uczestnik Przeglądu i Organizator nie mogli zapobiec.


13. Nadesłanie zgłoszenia na Przegląd oznacza akceptację warunków Przeglądu wyrażonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Przeglądu rozstrzyga Organizator. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


14.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Przeglądu. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://slawek-orwat.blogspot.com/ oraz www.piesniarze.info

niedziela, 19 lutego 2023

Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 214


1 1 - 4 szepta - niewidzialna

2 3 1 6 Kasia Marona - W zapętleniu

3 4 1 4 Angels' Rebellion - I Don't Care

4 9 5 6 Blacklight - Into My World

5 10 5 10 JADS - Wojna o Raj-Dylematy

6 8 2 6 Happy Prince - Anyday

7 11 4 6 Wojtek Cugowski - Dziś rano

8 13 5 6 Chaos - Dance Macabre

9 16 7 15 MDRUMMER - Układy

10 6 -4 6 Buty Sapera - Peron

11 18 7 8 Anna Wyszkoni - Z cegieł i łez

12 5 -7 6 Meteroids - Trzy uczucia Główne III

13 2 -11 13 Prorock - Tik Tak

14 7 -7 10 Kapela Bożków - Venus z bosą nogą

15 N - 1 Grupa Ż - Życia król

16 25 9 5 Smoketown feat. Julia Romanyuk - Lustro

17 23 6 3 Ranko Ukulele - Rosół

18 14 -4 8 ORGANEK - La Canzone del Ciuccio

19 N - 1 Coldfire - Zachowaj mnie

20 27 7 4 Agnieszka śpiewa - Lewituję

21 22 1 2 Natalia Lesz - Historia

22 N - 1 Kardamon - Ile to już lat

23 21 -2 6 Purple Daze - Mary Long

24 12 -12 3 Nie Wiem - Nowy wiatr

25 33 8 4 Jarosław Panfil - Zapach bzu

26 N - 1 RAKU - Nasz Robin Hood

27 15 -12 5 Kabaret OT.TO - Pocałunki pod jemiołą

28 N - 1 Lombard - Taniec pingwina na szkle (wersja swing 2016)

29 19 -10 2 AniKa Dąbrowska - Toast (za miłość)

30 N - 1 TSA Michalski Niekrasz Kapłon - Tylko

31 17 -14 6 Igo - Mój Przyjacielu

32 26 -16 4 Papa D - I like Chopin

33 N - 1 KSU - Akordy

34 N - 1 Farben Lehre - Na zdrowie

35 43 8 3 Justyna Bałucka & Piotr Malinowicz - When The Stars Go Blue

36 N - 1 Przemysław Śledź - Tempe Zamarzanie

37 32 -5 4 Lanberry - Taniec z ogniem

38 20 -18 6 Karina Skwarczyńska - Czerwony liść

39 24 -15 6 bryska - ciemność

40 N - 1 Cynthia Zietara Verazie - Dancing With The Shadows

41 29 -12 3 Alcoholica - F. E. A. R.

42 34 -8 2 IKARUS FEEL - Melancholia

43 35 -8 2 Danuta Wisiecka - Znów mnie los

44 28 -16 3 Jaśmin - Namiętność

45 40 -5 2 Małgorzata Szybisty - Miasto

46 N - 4 Polish Metal Alliance - Master of Puppets

47 N - 1 Flapjack - Nombre Odio

48 N - 2 Colombo - Sny

49 N - 1 Kminek - Miłowałam

50 N - 1 Kajetan Balcer ft Sami - Taki prosty

niedziela, 12 lutego 2023

Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 213


1 1 - 3 szepta - niewidzialna

2 6 4 12 Prorock - Tik Tak

3 3 - 5 Kasia Marona - W zapętleniu

4 4 - 3 Angels' Rebellion - I Don't Care

5 7 2 5 Meteroids - Trzy uczucia Główne III

6 8 2 5 Buty Sapera - Peron

7 13 6 9 Kapela Bożków - Venus z bosą nogą

8 22 14 5 Happy Prince - Anyday

9 10 1 5 Blacklight - Into My World

10 20 10 9 JADS - Wojna o Raj-Dylematy

11 14 3 5 Wojtek Cugowski - Dziś rano

12 35 23 2 Nie Wiem - Nowy wiatr

13 18 5 5 Chaos - Dance Macabre

14 9 -5 7 ORGANEK - La Canzone del Ciuccio

15 12 -3 4 Kabaret OT.TO - Pocałunki pod jemiołą

16 11 -5 14 MDRUMMER - Układy

17 26 9 5 Igo - Mój Przyjacielu

18 21 3 7 Anna Wyszkoni - Z cegieł i łez

19 N - 1 AniKa Dąbrowska - Toast (za miłość)

20 15 -5 5 Karina Skwarczyńska - Czerwony liść

21 27 6 5 Purple Daze - Mary Long

22 N - 1 Natalia Lesz - Historia

23 2 -21 2 Ranko Ukulele - Rosół

24 25 1 5 bryska - ciemność

25 30 5 4 Smoketown feat. Julia Romanyuk - Lustro

26 29 3 3 Papa D - I like Chopin

27 N - 3 Agnieszka śpiewa - Lewituję

28 N - 2 Jaśmin - Namiętność

29 28 -1 2 Alcoholica - F. E. A. R.

30 N - 1 Kingdom of Rock - Calling Your Name

31 5 -26 12 Janusz Radek - Inny niż Ty

32 32 - 3 Lanberry - Taniec z ogniem

33 33 - 3 Jarosław Panfil - Zapach bzu

34 N - 1 IKARUS FEEL - Melancholia

35 N - 1 Danuta Wisiecka - Znów mnie los

36 34 -2 3 Damian MANTECOSO - Wirtualny Świat

37 17 -20 2 RAKU - Elektroniczna dusza

38 49 11 2 Eurazja - Sto Słońc

39 23 -16 2 Paweł Tur - Gap się

40 N - 1 Małgorzata Szybisty - Miasto

41 N - 1 Olesinsky - Sen o Miłości

42 40 -2 2 Bilokacja - Wojna w mózgach

43 N - 2 Justyna Bałucka & Piotr Malinowicz - When The Stars Go Blue

44 N - 2 Letni Chamski Podryw & Wowa - Zachód słońca nad Dziwnowem

45 N - 1 CoprA - Jesienny nastrój (live)

46 39 -7 3 OBRASQi - Dopowiedzenia

47 37 -10 2 Sokół Orchestra - Świtezianka

48 N - 1 Arthur Samuel - Źródło życia

49 45 -4 4 Po Burzy - Księżyc za oknem

50 N - 1 Żaneta Chełminiak - Chłopaki płaczą

niedziela, 5 lutego 2023

Lista Przebojów Polish Chart - NOTOWANIE 212


1 27 26 2 szepta - niewidzialna

2 N - 1 Ranko Ukulele - Rosół

3 6 3 4 Kasia Marona - W zapętleniu

4 25 21 2 Angels' Rebellion - I Don't Care

5 1 -4 11 Janusz Radek - Inny niż Ty

6 10 4 11 Prorock - Tik Tak

7 15 8 4 Meteroids - Trzy uczucia Główne III

8 14 6 4 Buty Sapera - Peron

9 16 7 7 ORGANEK - La Canzone del Ciuccio

10 8 -2 4 Blacklight - Into My World

11 17 6 13 MDRUMMER - Układy

12 22 10 3 Kabaret OT.TO - Pocałunki pod jemiołą

13 13 - 8 Kapela Bożków - Venus z bosą nogą

14 11 -3 4 Wojtek Cugowski - Dziś rano

15 18 3 4 Karina Skwarczyńska - Czerwony liść

16 4 -12 3 Sylwia Milińska - Dziękuję (short ver)

17 N - 1 RAKU - Elektroniczna dusza

18 12 -6 4 Chaos - Dance Macabre

19 3 -16 3 Marcin Czerwinski - California

20 9 -11 8 JADS - Wojna o Raj-Dylematy

21 19 -2 6 Anna Wyszkoni - Z cegieł i łez

22 7 -15 4 Happy Prince - Anyday

23 N - 1 Paweł Tur - Gap się

24 5 -19 3 Mad Chocolate - Miles Away

25 30 5 4 bryska - ciemność

26 21 -5 4 Igo - Mój Przyjacielu

27 26 -1 4 Purple Daze - Mary Long

28 N - 1 Alcoholica - F. E. A. R.

29 34 5 2 Papa D - I like Chopin

30 42 12 3 Smoketown feat. Julia Romanyuk - Lustro

31 29 -2 2 Kardamon - Piękny dzień

32 40 8 2 Lanberry - Taniec z ogniem

33 47 14 2 Jarosław Panfil - Zapach bzu

34 N - 2 Damian MANTECOSO - Wirtualny Świat

35 N - 1 Nie Wiem - Nowy wiatr

36 N - 1 Second Life - Grosz

37 N - 1 Sokół Orchestra - Świtezianka

38 N - 1 Jaśmin - Namiętność

39 44 5 2 OBRASQi - Dopowiedzenia

40 N - 1 Bilokacja - Wojna w mózgach

41 46 5 2 Gina Damalfi – Czule (live)

42 20 -22 3 Kornelia Krajewska - Ona

43 24 -19 2 Danuta Wisiecka - Dokąd idziesz

44 N - 2 Maciej Balcar - Війна

45 N - 2 Po Burzy - Księżyc za oknem

46 N - 1 Romantcy Lekkich Obyaczajów - Owoce Morza

47 45 -2 3 Adam Palma – Rota _ The Oath

48 N - 1 Piter - Wesoły Olo

49 N - 1 Eurazja - Sto Słońc

50 N - 3 Póki co - Ja mówię nie